Новият стандарт JASO GLV-1

Новият стандарт JASO GLV-1
8 януари, 2023
Уважаеми клиенти,

През годините назад трайно преобладава тенденцията в двигателите да се използват масла с все по-нисък вискозитет. Така например ако през 2000-2010г масово са се препоръчвали SAE xW-40 / xW-30 масла, в периода 2010-2020г забелязваме употребата на SAE xW-30 / xW-20. Някои производители отидоха още по-далеч и намалиха вискозитета в последните години от SAE 5W-20 до SAE 0W-8. Как се стигна до тук? Има корелационна зависимост между разхода на гориво и изхвърлените в околната среда CO2 емисии.

Така например двигател проектиран да използва горивоспестяващо масло ще замърси по-малко природата. Като неразделна част от този процес е наличието и на съвременна система за обработка на отработените газове GPF / DPF филтри. Но ако през 1998г европейски бензинов двигател 1.8 116к.с. (87kW) е имал характеристики от 7.6 L/100km, 179g CO2/km, то неговия 2018г еквивалент от 125к.с. (92 kW) показва 4.6 L/100km, 109g CO2/km. Това са внушителните 70g/km или 40% намаление!

Европейските регулации визират за новопроизведените леки автомобили средните емисии да са 95g CO2/km. Това съответства на разход на гориво от 4.1 L/100km (57.4 mpg) за бензинови, или 3.6 L/100km (65.3 mpg) за дизелови автомобили. Днешното средно ниво на емисии на CO2 за нови автомобили продавани в ЕС е 120g CO2/km, за което се плаща глоба от 95 евро за всеки g/km над целта. Това обяснява факта, как преди за даден двигател препоръката за масло от SAE 5W-30 днес е само SAE 0W-20, а за друг от SAE 0W-30/0W-20 остана само SAE 0W-20.

Респективно новите стандарти за икономия на гориво на Япония издадени преди година, си поставят цел за бензинов агрегат пробег от 25.4 километра на литър (59.8 mpg) до 2030г., което е около 30% подобрение спрямо днешната средна стойност за автопарка. Навярно за това Класификацията SAE J300 беше разширена през 2015г. до вискозитетните класове SAE 0W-12 и 0W-8 и започна изследването на двигателните масла с ултра нисък вискозитет. И японските автомобило-производители бяха първите пионери.

Най-новия стандарт на ILSAC (Международен комитет по стандартизация и одобрение на маслата) ILSAC GF-6B въведен през 2020г обхвана SAE 0W-16, но не и класовете SAE 0W-12 и 0W-8. Причината за това се оказа, че няма наличен съществуващ Fuel economy тест за използване. И благодарение на обединените усилия на Японската асоциация на производителите на автомобили (JAMA), Петролната асоциация на Япония (PAJ) и Обществото на автомобилните инженери на Япония (JSAE) се доведе до създаването на масло за бензинови двигатели от следващо поколение покриващо стандарта JASO GLV-1. Той е с нисък вискозитет, отлична горивна ефективност, устойчивост на износване, стабилност на окисление при висока температура, предотвратяване на утайки при ниска температура и др. Ако спрямо (референтно) SAE 0W-20, вискозитетния клас SAE 0W-16 показва +1% икономия на гориво, то SAE 0W-8 JASO GLV-1 масло достига внушителните +1.7%. През март 2019г. специално сформираната работна група "JASO Next Generation Gasoline Engine Oil Task Force" въведе за маслата за бензинови двигатели Fuel economy теста JASO M366:2019 използвайки двигателя 2ZR-FXE на Toyota Motor Corporation Ltd. и друг такъв JASO M 365:2019 с помощта на двигателя MR20DD 2.0L на Nissan Motor Co Ltd.

Процеса по търсене начини за защита на двигателя, на оборудвания катализатор или най-общо маслата да имат все по-върхови Resource Conserving качества никога не е спирал, на 29-ти Юни миналата година в Сиатъл, Вашингтон, САЩ се проведе конференция на Американския петролен институт (API). И понеже ILSAC GF-6B кореспондира само на SAE 0W-16, то за бъдещият ILSAC GF-7 на конференцията се дискутираше обхвата да се сведе до SAE 0W-12 / 0W-8 вискозитетните класове. Внедряването „условно“ е планирано за второто тримесечие на 2028г. Но 2028г е твърде далеч и в момента ILSAC с цел да запълни празнината разреши ILSAC GF-6B освен в SAE 0W-16 да обхване и SAE 0W-12 / 0W-8. Прехода за това е лесен, защото има вече приобщен и създаден от Toyota Fuel economy тест JASO M366:2019.

Кои производители изискват SAE 0W-8 JASO GLV-1 масло? Към днешен момент това е Toyota Motor Corporation Ltd. за 1.5 Petrol+Electric (Hybrid) в модела Yaris от 2020г насам. Горивната ефективност (максимална стойност) на новия Yaris е 36.0 km/L (HYBRID X) в режим WLTC. Още друг производител е Mazda Motor Corporation в модела Mazda2 (XP210) базиран на Toyota Yaris. Също така се очаква в най-скоро време Honda Motor Co., Ltd., Nissan Motor Co., Ltd., и Mitsubishi Motors Corporation също да препоръчат SAE 0W-8 масло за техните най-нови Hybrid Electric Vehicles (HEV) и Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) превозни средства.

YACCO като фирма с над 100 години традиции и опит в създаването на масла, разработи LUBE FE 0W-8 - 100 % синтетично “Fuel economy” масло за бензинови и хибридни двигатели, вкл. тези склонни към LSPI (Low Speed Pre-Ignition). В частност по API SP-RC (Resource Conserving), ILSAC GF-6B и JASO GLV-1.

YACCO България ще продължи да Ви запознава с най-новите тенденции в областта на маслата.

Добавено в количката!

Не са избрани количества!
Няма добавени артикули в количката!