YACCO - маслата на световните рекорди. Качество проверено в състезания на ръба на предела. Избора на настоящите професионалисти!

Феномена Low Speed Pre-Ignition

 

Уважаеми клиенти. С излизането на новото масло LUBE GDI 5W-30 е важно да Ви запознаем с феномена LSPI.

Какво представлява LSPI? 
LSPI или Low Speed Pre-Ignition е нежелано събитие, което се случва по време на изгарянето. По-конкретно, горивната смес се запалва твърде рано, което води до прекомерно налягане в цилиндрите.
 
LSPI в много случаи може да бъде чут като "шум от двигателя". Но по-лошото е, че LSPI може да причини сериозни щети. Това го прави едно от най-важните предизвикателства в технологията на двигателите днес.
 
Какво причинява LSPI?   
Малко предистория: за да отговорят на глобалните изисквания за по-добра икономия на гориво и намалени емисии, производителите на автомобили разработват по-малки бензинови двигатели оборудвани с турбокомпресор. Тези двигатели могат да работят на ниска скорост (ниски обороти) и висок въртящ момент. Тяхната по-висока мощност и по-добра ефективност постигат целите, изисквани от пазара, а в много страни и от законодателството.
 
Например Ford и GM пуснаха 3-цилиндрови, 1.0 L EcoBoost  двигатели, с аналогична производителност до техните 1.6 L 4-цилиндъра двигатели, докато представиха 20% по-добра икономия на гориво и намалени нива на CO2 емисиите. Най-добрият показател за техния успех е фактът, че милиони от тези двигатели се произвеждат всяка година.
 
Проблемът обаче се увеличава. Известен като LSPI или нискоскоростно предварително запалване, проблемът възниква от ранно възпламеняване преди нормалната искра да задейства изгарянето. Наличието му може да се установи със силно тракане от двигателя.
 
Знае се, че LSPI се появява при намалените като обем двигатели, но точната механична причина за LSPI все още не е ясна. Според една теория капчица масло влиза в горивната камера през отвор между буталото и стената на цилиндъра, където се смесва с горивото и се запалва. Друга теория приема, че отлаганията са източникът на запалването. И за двете ситуации е доказано, че се случват и не са взаимно изключващи се.
 
Какви са ефектите?
Освен звука, LSPI може да доведе до катастрофални повреди само за няколко цикъла на двигателя. Тъй като буталата и мотовилките се издигат при появата на LSPI, те са особено предразположени да бъдат повредени. В крайни случаи, буталните пръстени са повредени или дори счупени, мотовилките са огънати и свещите са увредени.
 
За производителите на автомобили ефектът на LSPI е, че ограничава способността им да използват пълния потенциал на турбокомпресорните двигатели да работят по-ефективно.  С други думи, LSPI е пречка за иновациите. 
 
И така, какво може да предотврати LSPI?
Изследванията са много предизвикателни поради разрушителния характер на LSPI и произволната му проява. Но съществуват силни индикации, че състава на двигателното масло може да играе ключова роля при потискането на LSPI. Производителите на пакетни добавки са направили  иновативни открития по този въпрос.
 
Например: Маслата с по-високи концентрации на калций изглежда увеличават вероятността от появата на LSPI. От друга страна, детергентите на основата на магнезий и съединенията от молибден изглежда не насърчават феномена LSPI и дори са показали, че го намаляват.
 
Но справянето с LSPI феномена не е толкова просто като изваждането на един компонент от двигателното масло и добавянето на друг. Всеки компонент изпълнява множество функции и промяната на компонентите в маслото винаги означава, че и производителността на формулата се променя на различни нива.
 
Как ще бъде отразена LSPI в спецификациите? 
Организациите за стандартите и нормите при маслата продължават усилията си за разработване на по-строги тестове  определящи състава от компоненти в маслото  за предотвратяването на LSPI феномена. Крайната цел е да се разработи технология за смазване от следващо поколение, която да сложи край на LSPI и да се даде възможност на производителите да продължат да развиват двигатели осигуряващи по-висока икономия на гориво и намалени емисии.

YouTube: What is Low Speed Pre-Ignition?

Към продукта LUBE GDI 5W-30