YACCO - маслата на световните рекорди. Качество проверено в състезания на ръба на предела. Избора на настоящите професионалисти!

Настоящето и близко бъдеще на автомобилният парк

 

lube banner

Едно от най-важните предизвикателствата на бъдещето пред които са изправени автомобило производителите е свързано основно с екологичният акцент. Тенденцията за намаляване на вредните вещества в отработените газове започнала в близкото минало, продължава днес и непрестанно се развива. Свидетели сме как регулациите стават по-стриктни с всяка следваща еко норма. Двигателите стават все по-мощни и високо-натоварени и се нуждаят от специфично масло за тяхната защита, което удължава и живота на системите за третиране на отработените газове – катализаторите и системите DPF/FAP.

Като отговор на употребата на биогориво (екологично гориво или екогориво), напр. PSA (Peugeot / Citroen) създадоха нови стандарти за масла.

CO2Въглеродния диоксид (CO2) негативно допринася за глобалното затопляне. Затова нивото му в отработените газове се регулира от нормите на автомобило производителите и EEC. Консумацията на гориво е директно свързана с нивата на CO2. Двигател с по-голям разход на гориво ще създаде повече вредни емисии. Поради тази причина производителите препоръчват да се използва масло (SAE 5W-30, SAE 0W-30) с нисък вискозитет при висока температура с цел да се намали консумацията на гориво. От тук по-малко вредни емисии и забавяне процеса на глобалното затопляне...

 

 

 

 

EURO стандартите за емисиите на отработени газове изследват непрестанно 4-те замърсяващи компонента и как да:

1) Намалят нивата на Въглероден оксид (CO)
2) Намалят нивата на Въглеводороди (HC)
3) Намалят нивата на Азотни оксиди (NOx) в mg/km
4) Намалят нивата на твърди частици в mg/km

Euro3   От 2000г
Euro4   От 2004/2005г
Euro5   От 2009/2010г
Euro6   От 2014/2015г

Накратко ще представим някои примери на системи използвани от производителите с цел да намалят максимално токсичността в отработените газове:
Охлаждане на входящият въздух.
Намаляване на NOx и запазване качествата на двигателя.
Модифициране на буталата и пръстените за подобряване на горенето.
Подобрява се горенето, намаляват се NOx, твърдите частици и консумацията на гориво.
Системи за впръскване под високо налягане (Common Rail...). Електронен или механически контрол на двигателя (двигатели с малък капацитет).
Подобрява се горенето, намаляват се NOx, твърдите частици и консумацията на гориво.
EGR : Exhaust Gas Recirculation (Система за рециркулация на отработените газове).
По-ниска температура на горене, намаляват се NOx формациите.
DPF (Diesel Particles Filter) / FAP (Filtre ? particules) ; TWC (Three Way Catalysts).
Предпазват горните системи от запушване.

NOx Practic

През 2004/2005г навлиза Euro4 нормата. Тогава успоредно се въвежда революционната категория по ACEA Cx. Тя регламентира т.нар. Low SAPS масла - масла с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра. Тези норми (ACEA C1, C2, C3, C4) при всяко следващо издание на ACEA се ъпдейтват и изискванията стават все по-строги. Тенденция на автомобилопроизводителите за следващо поколение двигател е да препоръчват масло с по-висока норма по ACEA (напр. ACEA 10, вместо ACEA 08).

Без да претендираме за пълнота и изчерпателност и отговаряйки на желанието на клиентите с долните редове ще предоставим задължителният минимум от познания в материята за маслата. Защото за един продукт не е достатъчно да е добър на качества и характеристики, а трябва и да е правилно подбран. Само с подходящото масло може да се постигнат такива показатели като гладка работа на двигателя, защита филтъра за твърди частици (DPF) и видовете катализатори, икономия на гориво и/или удължени интервали на смяна.

Подхода при избора правилното масло от гамата на YACCO, преминава през 3 ключови пункта:

I. Класификация на моторните масла по вискозитетен клас спрямо SAE:
SAE (Съюза на автомобилните инженери) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията на всесезонните масла имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури, а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури. Колкото по-голямо е числото, толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работна температура обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя.

Какъв или какви вискозитетни класове са позволени определя единствено производителя на двигателя и ги упоменава в сервизната книжка на автомобила, заедно с нормите по API, ACEA или OEM спецификациите (за които ще стане дума по-надолу).

В каталога на YACCO позволените вискозитетни класове за всеки отделен двигател са упоменати след внимателно проучване изискванията на съответният автомобило-производител. Ако последния препоръчва даден вискозитетен клас целогодишно (year-round), то това масло е на 1-во място (като се съобразява паралелно с нормите по API, ACEA и OEM спецификациите).

II. Класификация на моторните масла по експлоатационни свойства:
1. Класификацията на API (Американски петролен институт) дефинира качествените показатели на маслото. Тя има вида "API Sx" за бензинови двигатели (S-Service) и "API Cx" за дизелови двигатели (C-Commercial). "x" е буква която показва качеството на маслото. Колкото тя е по-"голяма", толкова по-високи са качествените показатели. Масло с API SB е следователно по-качествено от масло с API SA. Актуалните моторни масла към днешен момент са от група API SL или по-високи (бензин). Група API CF (дизел, през 2011г отпада). В много от заводските препоръки дори и за съвременни бензинови двигатели (до около 2004г) изискването по API не е много високо, напр. API SG, SH или SJ. Друг е въпроса, че на пазара една ли съществува толкова остаряла формула масло. В гамата на YACCO всички топ продукти са API SN. Като минималните от VX серията са API SL (с изключение разбираемо на ретро раздела ни).
Остарелите бензинови норми API SA / SB...SF (не се срещат и няма да ги разглеждаме)
API SG - бензинова защита преди и между 1988-1992г
API SH - бензинова защита преди и между 1993-1996г
API SJ - бензинова защита преди и между 1996-2000г
API SL - бензинова защита преди и между 2001-2003г
API SM - бензинова защита преди и между 2004-2010г
API SN - бензинова защита преди и след 2011г до днес

Стандартите по API могат да се лицензират чрез EOLCS (система за сертифициране и лицензиране на моторните масла, като се упоменават и в сайта engineoil.api.org). На гърба на бутилката на YACCO също ще присъства лицензионният знак т.нар. "поничка" на API и в нея ще са упоменати съответната експлоатационна група и вискозитетен клас (към днешен момент са лицензирани по API SN: YACCO LUBE FE 0W-16, VX 1000 LL 0W-40, VX 1000 LL 5W-40 и VX 1000 FAP 5W-40).

Каква или какви експлоатационни групи са позволени определя единствено производителя на двигателя и ги упоменава в сервизната книжка на автомобила заедно с разрешените вискозитетни класове по SAE. Напр. целогодишно (year-round) се изисква:

year-round API SL + SAE 5W-30, SAE 5W-40 или SAE 10W-40 масло.

В каталога на YACCO въз основа на изискванията на съответният автомобило-производител, маслата с най-висока норма API SN са на 1-во място. Следват ги масла API SM и накрая API SL (от позволените вискозитетни класове по SAE).

2. Класификацията по ACEA (Асоциацията на европейските автомобилни производители) през годините търпи конструктивно развитие. Т.напр. в периода 1996-2003г маслата все още се деляха (за леки и лекотоварни автомобили) само на бензинови (А-категория) и такива предназначени за дизелови двигатели (B-категория). През 2004г в ACEA се извърши важна реформа и тя раздели според предназначението и свойствата маслата (за леки и лекотоварни автомобили) в 2 класа:

а) Масла клас A/B - за бензинови и лекотоварни дизелови двигатели. Това означава че тези масла са адаптирани едновременно и за бензин и за дизел в следните 4 категории: A1/B1; A3/B3; A3/B4; A5/B5:
Забележка: Категориите A1/B1 и A5/B5 са нискофрикционни масла с нисък HTHS вискозитет за максимална икономия на гориво. Някои двигатели обаче не са проектирани да работят с тези типове масла.

б) Масла клас C - за бензинови и лекотоварни дизелови двигатели оборудвани със системи за третиране на отработените газове - катализаторни уредби TWC (Three Way Catalysts) и филтри за сажди DPF (Diesel Particulate Filter) със следните 4 категории C1; C2; C3; C4 указващи HTHS и нивата на SAPS (сулфатна пепел, фосфор и сяра), които трябва да съдържа маслото.

Отделно след категориите могат да се означат годината на изискуемото ниво, напр. ACEA A3/B4-04, ACEA C3-08 и т.н.

Какви стандарти по ACEA са позволени определя единствено производителя на двигателя и ги упоменава в сервизната книжка на автомобила заедно с разрешените вискозитетни класове по SAE.
Напр. целогодишно (year-round) се изисква:

year-round ACEA A3/B4-08 + SAE 5W-30, SAE 5W-40 или SAE 10W-40 масло, или
year-round ACEA C3-08 + SAE 5W-30, или SAE 5W-40 масло

В каталога на YACCO въз основа на изискванията на съответният автомобило-производител, маслата с нужният клас и година на издание на категорията са на 1-во място, последвани от други подходящи масла (от позволените вискозитетни класове по SAE).

3. Фирмени спецификации към моторните масла. Производителите като Mercedes, BMW, VW, Ford, PSA, GM/Opel, Renault, FIAT и др. предявяват и създават свои изисквания към маслата предназначени за употреба в техните двигатели. Това са т.нар. OEM спецификации (Original Equipment Manufactures).

Каква или какви фирмени спецификации са позволени определя единствено производителя на двигателя и ги упоменава в сервизната книжка на автомобила заедно с разрешените вискозитетни класове по SAE.
Напр. целогодишно (year-round) се изисква:

year-round MB 229.5 + SAE 0W-40 / 5W-40, или
year-round BMW LL-04 + SAE 0W-30 / 5W-30, или
year-round VW 505.01 + SAE 5W-30 / 5W-40, или
year-round VW 507.00 + SAE 5W-30, или
year-round Ford WSS-M2C913-D + SAE 5W-30, или
year-round PSA B71 2296 + 5W-40, или
year-round GM Dexos 2 + SAE 5W-30 / 5W-40, или
year-round RN0710 + SAE 0W-40 / 5W-40, или
year-round FIAT 95535-S1 + SAE 5W-30 и т.н.

Фирмените спецификации са прекалено много и конкретното им разшифроване и разглеждане излиза извън обхвата на настоящият материал. Те обаче са ключовия момент, когато даденият автомобило-производител ги изисква. Масло несъобразено с тях е опасно и даже вредно за двигателя!

III. Спецификации (Specifications) / Хомологации (Homologation - Официални одобрения)
От решаващо значение при избора на масло е интереса на клиентите, научавайки разликата между спецификация и хомологация. С изключение на вискозитетния клас по SAE, стандартите които разгледахме като цяло по API, ACEA и фирмените норми по MB, BMW, VW и т.н. се наричат най-общо спецификации. Тези по ACEA не се лицензират. Но останалите по API и фирмените спецификации могат. Т.е. ако съответното масло е изпратено в лабораторията на API, покрие всички норми и премине тестовете, се издава лиценз. На гърба на бутилката на YACCO в раздела Homologation (официални одобрения) ще присъства и кръглият знак "поничката" на API. Респективно, ако маслото е изпратено, покрие всички норми и премине тестовете в съответната лаборатория на автомобило-производител като Mercedes, BMW, VW, Ford, PSA, GM/Opel, Renault, FIAT и др., също ще получи лиценз и ще бъде изписано в раздела Homologation. Производителя издаващ лиценз има право по всяко време да изисква проба и да сравни дали има отклонение от зададената формула (като технология, базово масло, пакет добавки, продуктови характеристики...), а YACCO няма право да я променя в периода на лиценза. Дали стандартите ще бъдат в раздела Спецификации или Хомологации на гърба на бутилката, зависи концепцията на маслото към каква таргет група двигатели се цели. За двигатели на гаранционни автомобили е задължително да използват само и единствено официално одобрено на YACCO LUBE масло, под риск от отпадане на гаранцията. След нея е препоръчително да се продължи със същото масло от LUBE гамата. Като алтернативен и евентуално допустим вариант е използването на масло от VX Premium гамата (стига да поддържа изискуемият стандарт). Например компанията Mercedes е подходила така при нейните стандарти: Ако маслото е официално одобрено, преминало е тестовете и има сертификат, то ще присъства на първо място в сайта http://bevo.mercedes-benz.com. И на гърба на бутилката на LUBE DE 5W-30 стандарта ще е изписан изрично по начина „MB-Approval 229.51“. В горният сайт Mercedes казва, че ако етикета върху бутилката е изписан като MB 229.51, то това масло няма официално одобрение, а само поддържано ниво (напр. VX 1703 FAP 5W-30) и не носи отношение към качеството. Последното се гарантира от YACCO със сертификата си по ISO 9001.

lube banner

От казаното до тук следва извода, че занапред двигателите ще изискват все по-профилирано масло. Готова ли е компанията YACCO да отговори на тези специфични нужди?

Тя вече го е направила брилянтно с две от своите гами масла – LUBE и VX Premium.

LUBE серията е създадена в съответствие с нормите на последно поколение двигатели изискващи специфични стандарти на различни автомобило-производители. Това е гамата както на настоящето, така и на бъдещето. Буквата/буквите след LUBE подсказват за приложението на маслото. Лесно се асоциира с автомобила. Всяко конкретно масло е официално одобрено по съответният автомобилопроизводител. Вискозитетни класове в тази гама са SAE 0W-16; 0W-20; 5W-20; 0W-30; 5W-30; 5W-40:

Lube HY 0W-20 е за бензинови и хибридни двигатели изискващи стандарт по API / ILSAC (API SN; API SN-RC; ILSAC GF-5);

LUBE V 0W-20 е за Drive-E VOLVO двигатели изискващи VOLVO VCC RBSO-2AE 0W-20 масло (от 2014г);

LUBE F 5W-20 е за FORD EcoBoost (FORD WWS-M2C948-B), JAGUAR и LAND-ROVER V8 Supercharged двигателите (ST JLR.03.5004), както и за много американски/азиатски изискващи норма API SN/SM/SL...;

LUBE DE 0W-30 е за Mersedes-Benz (MB-Approval 229.51) и BMW (BMW Longlife-04);

LUBE F 0W-30 е за последно поколение дизелови двигатели на FORD (2.0 TDCI, 1.6 TDCI, 1.5 TDCI,..) изискващи масло по Ford WSS M2C950-A (от 2014г);

LUBE P 0W-30 е за PSA blue-HDi и хибрид двигателите (PSA B71 2312);

LUBE DE 5W-30 е за Mersedes-Benz (MB-Approval 229.51), BMW (BMW Longlife-04), VW (VW 504.00-VW 507.00), Porsche (Porsche C30);

LUBE F 5W-30 е за повечето двигатели на Ford (WWS-M2C913-D);

LUBE J 5W-30 е за 3.0L D DPF (Land Rover ST JLR.03.5005 / Ford WWS-M2C934-B) на Jaguar и Land Rover, както и за Mazda DPF (ACEA C1);

LUBE M 5W-30 е за най-съвременните двигатели на Mersedes-Benz (MB-Approval 229.52);

LUBE O 5W-30 е за бензиновите и дизеловите двигатели на GM изискващи GM Dexos 2;

LUBE P 5W-30 е за PSA двигателите с FAP (PSA B71 2290), Toyota, Honda, Subaru DPF (ACEA C2)..;

LUBE R 5W-30 е за Renault/Nissan двигателите с FAP (RN0720, ACEA C4) и Mercedes (MB-Approval 226.51);

LUBE FR 5W-40 е за двигателите на френските производителите без FAP (PSA B71 2296; Renault RN0710/RN0700). 

VX Premium yacco-and-russia също като LUBE серията е специално разработена с цел да осигури максимална надеждност и производителност на двигателя. Но докато LUBE серията е тясно профилирана за определени двигатели, то VX Premium е по-широкообхватна. Познатото като име на клиентите и доказала се през предходните години формулата на VX серията се надгради и резултата е отделна VX Premium гама. Тя има множество официални одобрения от водещи автомобило-производители и/или отговаря на техните най-високи стандарти (някои от тях обаче присъстват само в LUBE серията). Вискозитетни класове от гамата са SAE 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40.

Надяваме се стана ясно защо използването на профилирано масло е от изключително важно значение не само днес, а и за в бъдеще. В каталога на YACCO са залегнали всички изисквания на автомобило-производителя. Знаем защо дадено масло трябва да присъства. Знаем и с какво може евентуално да се замени. Знаем и какво не трябва да се използва.

След като се убедихте че YACCO имат за двигателя на Вашата кола специфично и официално одобрено масло, позволете да Ви поканим да разгледате и други - извънредно скъпи, бързи и мощни http://yacco-bulgaria.com/supercar.html

___________________________________________________________________________