YACCO - маслата на световните рекорди. Качество проверено в състезания на ръба на предела. Избора на настоящите професионалисти!

Как създаваме YACCO

 

DenisPETITDenis PETIT (Денис ПЕТИ),

Ръководител лаборатория на компанията YACCO

 

Моята работа в YACCO започна през 1983 г. като инженер-химик в лабораторията, която понастоящем ръководя през последните 10 години.

Не ще бъде много преувеличено ако кажа, че през цялата история на Yacco, наличието именно на собствена лаборатория и научно-изпитателен център, до голяма степен затвърдиха позициите на компанията, като един от водещите производители на смазочни продукти във Франция. В допълнение към контролните функции на физико-химичните свойства на маслата в процеса на производство, нашата лаборатория в по-широк смисъл е и научно-изследователски център, в който разработваме както продукти по нови технологии, така и реализираме съвместни програми за контрол на качеството с водещите производители на базови масла и добавки.

DenisPETIT2Високата квалификация на нашите сътрудници и използването на съвременна апаратура позволяват да се направи обстоен анализ на маслото по различни показатели, например:

 • Определяне на кинематичните и динамични вискозитети съгласно вискозитетните класове по SAE,
 • Определяне на киселинността и киселинното число,
 • Определяне нивата на фосфор, магнезий, калций и цинк,
 • Определяне съдържанието на вода в нефтените продукти,
 • Определяне пламната температура на маслото,
 • Определяне на температурата на течливост,
 • Определяне термоокислителната стабилност на маслата със симулация окислението на маслото в горивната камера,
 • Определяне съдържанието на метали.

При необходимост в допълнение на нашето изследване може да бъде се ползват и услугите на независима европейска лаборатория.

DenisPETIT3Непрестанното развитие на нови видове масла е основна цел на научно-изпитателен център на YACCO. През последните няколко години, изследванията извършени от нашата лаборатория се фокусират върху:

 • Разработка на масла по технология Low SAPS с ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра за двигатели оборудвани със система за третиране на отработените газове,
 • Намиране на решение за отлична термична и оксидационна стабилност на маслото, т.е. предотвратяване формирането на депозити при високи температури,
 • Разработването на нови продукти, предназначени да се използват в тежки експлоатационни условия и при всякакви температури.

В тази връзка, сред гамата продукти на YACCO отговарящи на класификацията на моторните масла по експлоатационни свойства на ACEA и API, присъстват и множество официално одобрени от водещи автомобило производители, могат да се споменат и напълно синтетичните масла на основата на полиалфаолефини (PAO), например с добавени естери като VX 1600 0W-30 и VX 1000 LL 0W-40. Комбинацията от много ниска температура на течливост, висока термична стабилност и устойчивост на окисляване, както и ниска изпаряемост, спомага да се запазят качествата на двигателя, намаляване консумацията на гориво и удължени интервали на смяна, без да се загубят първоначалните свойства на маслото. Тези предимства са особено важни при тенденциите в последните години да се потребяват нисковискозни моторни масла, предназначени за удължени интервали на смяна.

DenisPETIT4Полиалфаолефини са най-широко използваните в света на синтетичните масла и са активно използвани в произвежданите продукти на YACCO. Независимо от факта, че през последните години се използва хидрокрекинг масло, получено чрез дълбок процес, като каталитичен хидрокрекинг (каталитичен хидрокрекинг) и се доближават до характеристиките на PAO маслата, последните имат редица съществени предимства, които именно довеждат до тяхното прилагане в продуктите на YACCO, подложени да бъдат използвани в екстремните условия на високи натоварвания и скорости.

Следвайки новите технологии, ние се стремим на отговорим на най-съвременните изисквания на производството, с цел да предложим на нашите клиенти най-високо качество.

Свързана информация към раздела Как създаваме YACCO:
Компания
История
Мисия
Производство
Клиенти на компанията